ΜΙΧΑΗΛ.Ι.ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ

Coaching -Επιχείρηση από το σπίτι-Αυτοβελτίωση

Επισκεφθείτε την ειδική σελίδα μου 

 Πίνακας Ελέγχου της 100% Ανακάλυψης

              
Για να είστε σίγουροι πως γνωρίζετε, πως είστε έτοιμοι να κάνετε ότι χρειάζεται για να επιτύχετε στη Forever Living;,  πρέπει να είστε 100% στα ακόλουθα:
 
1. Είστε σίγουροι ότι μπορείτε να πετύχετε στην επιχείρηση μας;

 

Είστε σίγουροι  για το μέλλον της επιχείρησης μας;

 

 • Πιστεύετε ότι ο κλάδος του Δικτυακού Μάρκετινγκ θα αναπτύσσεται τώρα και στο μέλλον;
 • Πιστεύετε ότι τα προϊόντα της Forever θα πουλάνε τώρα και στο μέλλον;
 • Είναι η  Forever Living   αρκετά δυνατή ώστε να επιτυγχάνει  στο μέλλον;
 • Έχετε ένα αποτελεσματικό σύστημα Δικτύωσης;
 • Έχετε μια αποτελεσματική ηγεσία που να υποστηρίζει την ανάπτυξη του δικτύου σας;


 Καταλαβαίνετε τα ΒΑΣΙΚΑ του κτίσματος ενός δικτύου;

 •  Νοοτροπία – Ποια είναι τα θεμελιώδη πιστεύω που οδηγούν στην επιτυχία;
 • Βασικά του Συστήματος – Πως δημιουργείτε με διαφορετικές ευκαιρίες, δεξιότητες, αναπαραγωγή και ορμή.
 • Βοήθεια των Ατόμων να Υποκινούνται και να Μαθαίνουν – Πως κοουτσάρεις τα άτομα να υποκινούν τον εαυτό τους και να μαθαίνουν τις απαραίτητες δεξιότητες;
 • Απόκτηση Πελατών – Πως κτίζετε μια μεγάλη ανεξάρτητη βάση πελατών;
 • Ανάδοχοι Ατόμων – Πως κάνετε αναδοχή λιανοπωλητών και δικτυωτών;
 • Προσωπική Ηγεσία -Τι χρειάζεται για να βελτιωθείτε προσωπικά ώστε να μπορέσετε να επιτύχετε;


 
2. Είστε υποκινημένοι για να έχετε μακροχρόνια επιτυχία;

 • Το Όραμα Σας – Έχετε ένα μεγάλο όνειρο που να καθοδηγεί την υποκίνηση σας; 
 • Σιγουριά – Ξέρετε πως να κτίζετε τη σιγουριά;
 • Στόχοι Μάθησης Και Στόχοι Δράσης – Είστε σαφείς σχετικά με το τι θα πρέπει να μάθετε και  να κάνετε;


 3. ‘Είστε προετοιμασμένοι να Μάθετε και να  Κάνετε τη Δραστηριότητα;

 •  Έστω κι αν είστε σίγουροι και υποκινημένοι, θέλετε στα αλήθεια να κάνετε τη δουλειά;  


 Πληκτρολογήστε εδώ την παράγραφό σας.